Skip to main content

Venning Maskinfabrik


Venning Maskinfabriks speciale er traditionelt håndværk med fokus på de nyeste teknologier og tæt kundekontakt. Med denne kombination vil vi med dig som kunde, sammen opnå det ønskede resultat med dit projekt.

Produktion

Produktion

Vor produktion foregår både i egne lokaliteter samt hos vor tætte samarbejdspartner. Fremstillingen er baseret på såvel enkelte komponenter, komplette maskiner og nøglefærdige anlæg. Færdigproduktet er som oftest, en kundespecifik løsning, ønske eller behov.

Før produktions opstart Konstruerer, Dimensionerer og Visualiserer, vi selv projektet i 3D tegneprogrammet Autodesk Inventor.

Det gør, at vi altid står med et præcis og optimeret produktions grundlag, for egen produktion og til vore samarbejdspartner, derved minimerer vi antallet af fejl, til gavn for både kunden og Venning Maskinfabrik.

Montage & Service

Montage & Service

  • Vi udfører både elektrisk og mekanisk montage.
  • Vi kan tilbyde service og vedligehold af små og store industrianlæg.
  • Vi hjælper gerne ved flytning og optimering af deres anlæg.
  • Reparation og servicering af maskiner og anlæg.

Alle vore medarbejder har mange års erfaringen med servicering og vedligehold, så vi sammen kan tilpasse den bedste løsning for dig.

Projektledelse

Projektledelse

Vi sætter en ære i at vore kunder får en professionel og omhyggelig projektering og projektledelse i hele forløbet.

Venning Maskinfabrik har et ønske om en tæt kundekontakt, hvor vore medarbejdere følger opgaver og projekter fra start til slut.

På samme måde har vi på kontoret, en optimal dialog til dig som kunde omkring kontraktforhold, økonomi, kvalitetssikring, rådgivning til overlevering

Automatisering

Automatisering

Vi har med vor faglige viden og mange års erfaring de rette kompetencer til udførelse af specifikke automationsløsninger til forskellige typer industri, proces og produktionsanlæg.

Vi fremstiller styretavler og designer styresystemer (PLC), Vores tavler opfylder alle relevante krav, der lednings mærkes og gennemføres omhyggelig kvalitetstest, i form af både FAT-tests og SAT-tests. af det samlede system efter installation.

Vi tilbyder alt fra fejlfinding, ombygning og optimering af nye som ældre systemer.

CE mærkning

CE mærkning

Venning Maskinfabrik CE mærke alle maskiner og anlæg i henhold til EU´s maskindirektiv, med tilhørende risikovurdering, overensstemmelseserklæringer og teknisk dossier.

Maskiner og anlæg, konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med maskindirektivets krav og kundens ønsker og behov.

Vi udarbejdet dokumentation i form af brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning efter aftale.