Skip to main content

Blokstensanlæg 5758

Billede 1:
Billede 2:
Billede 3:
Billede 4:
Billede 5:

Funktionsbeskrivelse:
Fra råvare siloer (01) transporteres de forskellige råmaterialer til doserings- og blandeanlægget (02), hvor de forskellige tilslag bearbejdes til grund- og finish beton.

Betonen leveres afhængigt af anlæggets layout ved hjælp af et transportsystem (03) til Blokstensmaskinen (04). Her fyldes betonen via en fyldevogn i en stenform og komprimeres af vibrationer. Produkter kan laves med og uden finish blandingslag.

De stadig våde betonprodukter på støbeplade, transporteres derefter via rembane, igennem en Vådbørste (05) til elevatoren (06), og om ønsket med inddragelse af en vragtip (07) i forbindelse med et evt. kvalitetstest system.

Støbepladen med våde produkt overføres til sporvognen (08), som derefter videresendes til et reolhærdningssystem (09). Efter hærdning føres støbeplader med tørre produkter via sporvognen til sænkeelevatoren (10).

Sænkeelevatoren overfører støbepladerne med produkter til Rembanen (11), som transporterer pladerne til position for palletering.

En Portal palleterer (12) løfter de hærdede sten og placerer dem på paller. Portal palletereren kan placere stenene i forbandt ved at rotere og sideforskyde produkterne forskudt sidelæns.

Et pallemagasin (13) sørger for at der altid er paller til rådighed for palleteringen.

Via et rullebanesystem (14) transporteres paller med produkter til en Folieomvikler (15) hvormed pallen har nået sin endelige position og kan løftes. (f.eks. Med gaffeltruck).

De tomme støbeplader, transporteres efter tømning via rembane, igennem en Pladebørste (16) med cyklon filter (17). Herefter vendes støbepladerne af Pladevenderen (18) og fremføres til Bufferelevatoren (19), eller fortsætter til pladeoverflytteren (20) før pladeføderen på blokstensmaskinen.

Kontrolsystemet er en Siemens PLC, med dertil speciel udviklet Software.

Styresystemet på anlægget indeholdende I/O-moduler og sikkerhedskredse.