Skip to main content

Rumblings anlæg 5038

Billede 1:
Billede 2:

Funktionsbeskrivelse:

Paller med sten produkter køres med truck ind i Tipstationerne (01). 

Sten produkterne tippes efter afvejning af pallen ned på Båndtransportøren (02) Transportbåndet fungerer således som en buffer.

Transportbåndet transporterer langsomt sten produkterne frem til Tromlen (03), tromlen styrer flowet ved sit eget ampere-forbrug (så der opnås en ensartet rumbling af produkterne).

Option
Under rumblingen kan der evt. tilsættes tilslagsmateriale, fra en pumpe, monteret sammen med en blander (04). Denne løsning anvendes til overfladebehandling af sten produkterne.

Affald og stenrester falder ud af tromle lige før udløb, og transporteres væk af den underlæggende Båndtransportør (05)

Option
Ved tromleudløbet kan der monteres en blæser (06) til fjernelse af mellemlægspapir, mellem stenlagende fra de ind tippede produkter.

Via transportbånd (07) transporteres sten produkterne til Organizeren (08) hvor sten produkterne vendes/drejes til en ensartet flow.

Efter organizeren står Linjebåndene (09) og (10), klar til at føre stenene vider.

Når Palleteringsenheden (13) kalder på sten, transporterer linjebåndene en række sten ind i maskinen.

Rækkeskubberen på palleteringsenheden skubber herefter sten rækken ind i maskinen, som derved danner et stenlag.

Derefter skubbes hele stenlaget hen over udtrækspladen med lagskubberen.

Lagskubber holder stenlaget fast, mens udtræksplade under stenlaget trækkes tilbage, og produkterne lægges ned på pallen, placeret på løftebordet (14) lige under aftræksplade.

Produkterne vil kunne forskydes i begge retninger med henholdsvis side-forskydningen og lagskubberen.

Løftebordet (14) sænker cirka 100 mm. Således, at stenlaget er fri af aftræksplade, som herefter kører retur.

Løftebordet drejer 90º grader og hæver, og er nu klar til at modtage næste stenlag.

Tomme paller køres med truck ind i Pallemagasinet (11) som leverer de tomme paller til underlæggende Rullebane (12), som transportere pallen til løftebordet.

Løftebordets drejbare rullebane aflevere de fyldte paller til Rullebanerne (15).