Skip to main content

Tørmørtelanlæg 5475

Billede 1:
Billede 2:
Billede 3:
Billede 4:
Billede 5:

Funktionsbeskrivelse:

Fra Sand lager, transporteres der via Båndtransportør (01), vådt sand til Sandsilo (02). Fra sand silo, transporters det våde sand af Båndtransportøren (03), til Tromletørrer (04).

Under sandtørringen suges sand og støvpartikler, igennem en dobbelt Cyklon (05), og nedfældes på den underliggende Båndtransportør (06).

Når sandtørrings processen er udført, udtømmes det tørret sand, til den lukkede båndtransportør (06), som transporterer det til Elevatorslusen (07). Elevatorslusens spjældsystem, gør det muligt at udtage tørret sand, via en Snegletransportør (08), eller at videregive sandet til Kopelevatoren (09).

Kopelevatoren transporterer sandet til Snegletransportør (10), som overfører sandet til Sigten (11).

Sigten er monteret på Siloen (12), som er opdelt i seks rum, som hver kan indeholde sand i en givet kornstørrelse. Hver silorum har et udløb, til en Snegletransportør (13) i bunden.

De seks Snegletransportører (13), kan hver især transporterer den ønskede sandkvalitet, fra siloen over i Vejekeglen (14).

Fra vejekeglen er det muligt at udtage, afvejet sigtet sand, via en bypass spjæld og en snegletransportør, eller at afgive sandet til Mixer (15).

Mixeren vil før den igangsættes, kunne modtage afvejet tilslagsmaterialer, fra såvel de tre Råvaresiloer (16), de to Big bag tømmestationer (17) og de to Micro doserer (18).

Overførslen af tilslagsmaterialer, foregår med snegletransportører.

Når den ønskede recept blanding er mixet, afgives blandingen til batchsiloen under mixeren.

Batchsiloen kan nu frigive, den færdige blanding til det Pneumatiske sendesystem (19), som kan videresende blandingen til henholdsvis, Færdigvaresiloerne (20), Big bag fyldestation (21), eller direkte til Modtagerbeholderen (22), som herefter kan tømme blandingen direkte til Tragt (23) før læssebælg.

Færdigblandinger fra Færdigvaresiloerne (20), transporteres med snegletransportører (25), direkte til Modtagerbeholderen (23).

Læsning af færdigvareprodukter, udføres via Læssebælgen (24), som påfylder direkte ned i den transportable Mørtelsilo (26).

Anlægget leveres med 2 stk. operatør paneler med 7” touchskærm og PC med WinCC.

Kontrolsystemet er en Siemens PLC-styring, programmeret i Siemens S7 og med touch screen for nem betjening.