Skip to main content

Hejse tip station

Billede 1:
Billede 2:
Billede 3:

Venning Hejse tip station kan anvendes i forbindelse med tømning af kassevogne eller varebure, og kan tilpasses til kundens behov.

Hejse tip stationen er forberedt til at installere i et rem dreven hejse arrangement, så den kan hejses til et andet niveau i en produktion linje.

Tippet drives af den indbyggede hydraulikstation, som via 2 hydraulikcylinder i bunden, fastholdes vareburet ved hjælp af en klemmefunktion. Tip funktionen udføres ligeledes af 2 hydraulikcylinder.

Vragtip 75/120

Billede 1:

Venning Vragtip 75/120 bruges i forbindelse med blokstensproduktion til at tømme støbebrædder for fejlprodukter.

Vragtip er placeret overfor kontrolstation således at operatør kan vælge at tippe produkt af i affaldsbeholder, såfremt at produktet ikke overholder de fastsatte krav hertil.

Vragtip 75/120 er pneumatisk drevet, og virker ved at støbebræt med produkt løftes i en skrå vinkel, hvorefter skraber fjerner produkt. Støbebræt sænkes herefter ned, og sendes i omløb som et tomt støbebræt.

Palletip station

Billede 1:
Billede 2:

Venning Palletip station bruges i forbindelse med rumbling af tegl og betonsten, og kan tilpasses til kundens behov.

Palletip stationen anvendes til udlægning af sten på en båndtransportør, som er buffer og sikre, at der til stadighed kan leveres, en jævn strøm af sten til hele produktionen i en rumblings anlæg.

Palletippet fungerer således:
en fyldt palle placeres med gaffeltruck på stationens modtager bord, og kørers helt ind i arrangementet. Når pallen er på plads, holdes pallen fast af sideklemmerne, mens tippearrangementet vipper pallen så, stenene falder ned på det lille bånd. Herfra transporteres de ud på en båndtransportør i produktionen.
Når pallen er tom, vipper arrangementet ned, og sideklemmerne løsner så den tomme palle, kan tages ud igen.