Skip to main content

Cyklon for Tromletørrer

Billede 1:
Billede 2:

Venning Cyklon for tromletørring, bruges til at suge sand og støvpartikler, væk under sandtørringen.

Ved brug af Venning cyklon, minimeres støvgener i miljøet betragteligt.

Cyklon er opbygget således at luften suges ind gennem indsugningsrør, og renses herefter for luftbåre partikler, inden luften sendes videre ud af exit rør.

Fokus på denne type cyklon har været effektiv luftfiltrering frem for højt flow med grovere filtrering.

Dog kan selv store partikler, småsten og betonrester med lethed suges gennem rørsystemet, grundet de høje lufthastigheder på indsugningsrøret.

Tømning af partikler foregår på den viste model, via en butterflyventil, monteret i bunden af cyklonen.

Butterflyventilen tilsluttes en lukket transportbånd, placeret under cyklonen, så sand fra udkastkammeret, og partikler fra cyklon, transporteres sammen.

Hele konstruktionen er bygget omkring en kraftig ramme, hvor alle komponenter er monteret på vibrations dæmpende gummi beslag, så resonans i maskindele og rør minimeres.

Cyklonen kan fint bruges i andre sammenhænge, hvor der er behov for filtrering af luft.

Cyklon kan stå som en selvstændig enhed, eller placeres før en filterenhed, for at minimere slid på filter.

Venning cyklon kan med lethed tilpasses til kundens behov for luftfiltrering.

Cyklon for luftfiltrering

Billede 1:
Billede 2:

Venning Cyklon for luftfiltrering, anvendes b.l.a til at suge støv fra børste der rengører tomme støbeplader, efter produkter er palleteret. Ved brug af Venning cyklon, minimeres støv gener i produktionshallen betragteligt.

Cyklon er opbygget således at luften suges ind gennem indsugningsrør, og renses herefter for luftbåren partikler, inden luften sendes videre ud af exit rør.

Fokus på denne type cyklon har været effektiv luftfiltrering frem for højt flow med grovere filtrering.

Dog kan selv store partikler, småsten og betonrester med lethed suges gennem rørsystemet, grundet de høje lufthastigheder på indsugningsrør.

Tømning af partikler foregår på den viste model, ned i en Big-Bag sæk som er placeret på en palle. Cyklonen er udstyret med et rør under keglen, der vil fyldes med støv. Når røret er fyldt, registrerer en sensor dette, hvorefter et spæld åbner, og tømmer affaldet ned i Big-Bag.

Røret er forsynet med en sikkerheds rist, således at man kan skifte pallen med Big-Bag sækken, medens produktionen kører, uden fare for personskader.

Hele konstruktionen er bygget omkring en kraftig ramme, hvor alle komponeter er monteret på vibrations dæmpende gummi beslag, således at resonans i maskindele og rør minimeres.

Cyklonen kan fint bruges i andre sammenhænge, hvor der er behov for filtrering af luft.

Cyklon kan stå som en selvstændig enhed, eller placeres før en filterenhed, for at minimere slid på filter. Venning cyklon kan med lethed tilpasses til kundens behov for luftfiltrering.